KONULARINA GÖRE ŞİİR TÜRLERİ

1)LİRİK ŞİİR

Duygu yoğunluğu ve derinliği olan coşkulu şiir türüne lirik şiir denir.Lirik sözcüğü Eski Yunan'da şiirlerin lir adı verilen bir çalgyıla söylenmesi dolayısıyla edebiyat terimi olmuştur.
Lirik şiirde özlem,aşk,sevda,ayrılık gibi konular işlenir.Şiirin en sevilen türüdür.


2)EPİK ŞİİR

Epik sözü Yunanca'da destan anlamına gelen epope sözcüğünden gelmektedir.destanlar epik şiir için örnek verilebilir.Yiğitlik,kahramanlık,savaş temaları epik şiirin konularıdır.Her epik şiirde tarihsel bir gercek vardır.Epik şiirlerin çoğu okuyucuyu coşkulandırdığı için lirik şiir olarak da değerlendirilebilir.


3)PASTORAL ŞİİR

Çobanlardan,kır yaşamından ve doğa güzelliklerinden bahseden şiirlere pastoral şiir denir.Pastoral şiirlerin süsten,yapmacılıktan,gösterişten uzak bir yapısı vardır.Pastoral şiirin iki şekli vardır:

A)İDİL:Bir çobanın veya ozanın yazdığı kır yaşamının güzelliğini,çekiciliğini anlatan şiirlere denir.

B)EGLOG:Birkaç çobanın karşılıklı konuşmaları sonucu oluşan,kır yaşamı ve aşktan bahseden şiirlere denir.


4)DİDAKTİK ŞİİR

Belli bir düşünceyi aşılamak ya da belli bir konuda nasihat vermek, bilgi vermek, ahlaki bir ders çıkarmak amacıyla öğretici nitelikte yazılan, duygu yönü zayıf şiir türüne didaktik şiir denir.Manzum hikâyeler de bu gruba girer.


5)SATİRİK ŞİİR

Eleştirel bir yapıya sahip olan şiirlerdir.Bir kişi,bir durum veya olayın iğneleyici sözlerle alaylı ifadelerle anlatıldığı şiirlerdir.Bu şiirlerde didaktik özelliklerde görüldüğünden,didaktik şiir olara da incelenebilir. 

6)DRAMATİK ŞİİR

Tiyatro eserlerinde kullanılan bir şiir türüdür.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !